Дружество Буквар

Дружеството Буквар в Кобленц е основано на 16.12.2018 от група родители от Кобленц и региона с цел създаване на българско неделно училище в Кобленц. Дружеството фигурира в списъка на регистрираните дружества към районен съд Кобленц и преследва идеална цел, призната официално от данъчната служба, което позволява данъчни облекчения за финансови и материални дарения. Препоръчваме членство на един родител на дете, записано в българското училище. Таксите за членство са: 15 евро годишна такса плюс еднократна такса прием от 5 евро.

Формуляр за прием в дружеството.
Моля разпечатайте и попълнете формуляра с четливи букви. Пратете предварително копие на електронната ни поща и запазете оригинала, за да ни го предадете при първа възможност.

Формуляр при променена банкова сметка. Членовете на дружеството с променена банкова сметка е нужно да попълнят и ни изпратят приложения формуляр. Моля разпечатайте и попълнете формуляра с четливи букви. Пратете предварително копие на електронната ни поща и запазете оригинала, за да ни го предадете при първа възможност.