Такси

Актуалните такси на срок за учебната 2022/2023 са:

110 евро за първо дете. 

70 евро за второ и всяко следващо дете.

За предварително записаните деца таксата ще бъде изтеглена от дружеството на предварително обявена дата от сметките, посочени от родителите. За нови деца следва таксата да се преведе по банков път на сметката на дружество Буквар в рамките на пет работни дни след пробните едно или две посещения на занятията.

Банкова сметка:

BULGARISCHER VEREIN BUKVAR E.V.

IBAN: DE35570501200000283861

BIC: MALADE51KOB

Sparkasse Koblenz